Koszty faktoringu


staplerNie ma konkretnej ceny za faktoring. Usługa wyceniana jest indywidualnie.

 

Od czego zależy wysokość ceny za faktoring?

 

1. Przede wszystkim faktoring zależy od polityki instytucji, która usługę oferuje.

2. Innym elementem branym pod uwagę jest liczba odbiorców zgłoszonych do faktoringu, a także liczba finansowanych faktur.

3. Pod uwagę bierze się również wielkość transakcji i jakość portfela należności.

4. Wpływ na faktoring ma także wielkość obrotu zgłoszonego do faktoringu, zakres współpracy i usług dodatkowych świadczonych przez faktora.
 

Co składa się na koszty faktoringu?

 

Najczęściej do kosztów faktoringu zaliczamy oprocentowanie oparte na stawce referencyjnej.
 

Prowizję operacyjną liczoną jako procent przekazywanych wierzytelności a także inne sposoby prowizji faktoringowej. Szacunkowa wysokość prowizji, przy założeniu około trzydziestu dni finansowania wynosi:

- w przypadku korporacji około pięciu dziesiątych do ośmiu dziesiątych procenta,

- w przypadku średnich firm w granicach od 0,8-2 procenta

- dla małych firm mniej więcej około 2,5 procent.

graph-163509_960_720